Verantwoord beleggen: bijdragen aan betere wereld

Verantwoord beleggen voor vermogensopbouw


Vind jij het ook belangrijk dat bij de keuze van je beleggingen niet alleen financiële criteria meewegen? Dan ben je niet de enige. Steeds meer beleggers willen weten hoe de bedrijven waarin ze beleggen omgaan met mens, milieu en maatschappelijke thema's. Dit heet verantwoord beleggen. En nog een stapje verder: duurzaam beleggen. Evi legt uit hoe je verantwoord kunt beleggen en daarmee bijdraagt aan een betere wereld.

Vermogen opbouwen, maar niet ten koste van alles

Beleggen helpt je om vermogen op te bouwen. Maar dat hoeft niet ten koste van alles te gaan natuurlijk. Veel beleggers voelen er niets voor om te beleggen in bedrijven die zich bijvoorbeeld bezighouden met de productie van wapens, kinderarbeid of corruptie. Ze investeren liever in kansrijke bedrijven die goed omgaan met hun mensen en met het milieu.

10 principes

Dat kan door naast de financiële prestaties van een onderneming ook de niet-financiële zaken mee te laten wegen in beleggingsbeslissingen. Een veelgebruikte leidraad hiervoor zijn de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties. Deze principes bevatten regels op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

Ze helpen bepalen hoe verantwoord een bedrijf onderneemt. Hoe gaat het bedrijf om met mensenrechten, kinderarbeid, discriminatie en corruptie? Is het bijvoorbeeld toegestaan voor werknemers om lid te zijn van een vakbond? En wat doet een bedrijf aan milieubescherming, bij de grondstoffen die het gebruikt en rond het afval dat de productie oplevert?

Selecteer bedrijven

Met die kennis onderzoek en selecteer je als belegger de bedrijven waarin je wel en niet wilt beleggen. Maar je kunt dit natuurlijk ook door een expert laten doen. Zo toetst Kempen Capital Management, de vermogensbeheerder van Evi, periodiek onze beleggingen op milieu, sociale en maatschappelijke prestaties. Dit wordt ook wel ESG-criteria genoemd. Door deze toetsing bestaat inmiddels tweederde van Evi's beleggingsportefeuilles uit bedrijven die bovengemiddeld scoren op de ESG-criteria.

Positieve verandering

Maar verantwoord beleggen is niet alleen het selecteren van bedrijven die maatschappelijk verantwoord werken. Een ander belangrijk onderdeel is het aangaan van het gesprek met bedrijven die nog niet zo ver zijn. Dat gesprek gaat dan over het verbeteren van de prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en mens. Dit heet een engagementaanpak. Zo'n gesprek ga je meestal niet aan als individuele belegger. Grote professionele beleggers doen dit vaak gezamenlijk.

Evi gaat dit gesprek met bedrijven ook aan. En gelukkig staan steeds meer bedrijven open voor zo’n dialoog. Logisch, ze willen graag dat beleggers investeren zodat ze kunnen groeien. Bovendien vinden steeds meer consumenten wereldwijd het belangrijk dat producten worden gemaakt met respect voor mens en milieu. Uit ervaring weten we dat de dialoog aangaan een bijzonder krachtige manier is om bij te dragen aan een positieve verandering.

Lukt het ondanks de dialoog niet om bedrijven te overtuigen van maatschappelijk verantwoord werken? Dan is de laatste optie in het proces van verantwoord beleggen om als belegger te besluiten om niet meer in de onderneming te beleggen. Dit noemen we uitsluiten.

Stapje verder

Door verantwoord te beleggen kun je door je beleggingskeuzes de wereld iets beter maken. Zonder daarbij concessies te doen aan een goed rendement op de lange termijn. En je zou zelfs nog een stapje verder kunnen gaan door duurzaam of met impact te beleggen. Bij duurzaam beleggen wordt in de meest duurzame bedrijven binnen sectoren belegd. Bedrijven of sectoren die niet voldoen aan vooraf gestelde sociale, milieu of maatschappelijke criteria worden uitgesloten. Impact beleggen richt zich op het beleggen in bedrijven die zijn opgericht om in positieve zin bij te dragen aan een betere wereld. Omdat het hier gaat om vaak kleine en innovatieve bedrijven brengt dit voor beleggers mogelijk wel meer risico met zich mee.

Wil je weten hoe Evi verantwoord en duurzaam belegt? Lees meer over verantwoord beleggen met Evi.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64