Drie eindejaarstips van Evi

Evi's eindejaarstips 2020

Nog even en dan start het nieuwe jaar. In de komende weken kunt u misschien nog financieel voordeel behalen. Evi zet 3 aantrekkelijke eindejaartips voor u op een rij.

Het is slim om aan het eind van het jaar de balans op te maken en te kijken waar nog besparingen mogelijk zijn. Maak gebruik van belastingvrijstellingen. Of speel in op de veranderingen in de belastingheffing volgend jaar.

1. Verlaag de belasting over uw vermogen

Door uw bestedingen nog dit jaar slim te plannen kunt u nu al een besparing op de belasting over uw vermogen in 2021 voorbereiden. Over uw vermogen betaalt u belasting in box 3 van de inkomstenbelasting (zie ook hieronder Belastingheffing box 3 volgend jaar omhoog). De peildatum voor de vermogensrendementsheffing is 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Hoe minder vermogen u op uw rekening heeft, hoe minder belasting u betaalt.

Doe uitgaven die u toch van plan bent te doen daarom nog dit jaar. Denk hierbij aan een grote aankoop of een extra aflossing op uw hypotheek, maar ook aan het schenken aan uw kinderen of het storten van premie in een lijfrente om pensioen op te bouwen. Dat kan u volgend jaar belasting besparen. Door nog dit jaar te schenken of in een lijfrente te storten benut u bovendien de vrijstelling. Dat scheelt u ook dit jaar geld.

Belastingheffing box 3 volgend jaar omhoog

In 2021 gaat de belasting over vermogen naar verwachting omhoog. Over uw vermogen betaalt u belasting in box 3 van de inkomstenbelasting. De belastingdienst gaat niet uit van werkelijk behaalde rendementen maar van een veronderstelde rendementen. De veronderstelde (forfaitaire) rendementen gaan veranderen.

Het belastingtarief over dit veronderstelde rendement gaat in 2021 naar verwachting omhoog: van 30% naar 31%. Er is ook goed nieuws: u betaalt straks over een kleiner deel van uw vermogen belasting. De vrijstelling wordt verhoogd naar € 50.000 (voor partners € 100.000). Zo wil het kabinet de kleine spaarder en belegger ontzien. Als u meer dan € 136.500 (partners € 273.000) aan box 3-vermogen heeft, gaat u door de wijzigingen volgend jaar meer belasting betalen over uw vermogen.

2. Schenk nog dit jaar aan uw (klein)kinderen

Door nog dit jaar aan uw kinderen of kleinkinderen te schenken benut u de jaarlijkse vrijstelling. De ontvanger betaalt tot aan het bedrag van de vrijstelling geen schenkbelasting. In 2020 is de vrijstelling voor schenken aan uw kinderen € 5.515 en voor kleinkinderen € 2.208.

Wilt u dit jaar gebruik maken van de vrijstelling, zorg dan dat het geld in 2020 van uw rekening is afgeschreven. Als u gebruikmaakt van deze vrijstelling is het niet nodig aangifte te doen voor de schenkbelasting. U zou hier bijvoorbeeld een Evi4Kids beleggingsrekening voor kunnen openen. Dan krijgt uw (klein)kind ook een leuk presentje van Evi.

Schenkingsvrijstelling volgend jaar eenmalig extra hoog

Het kabinet is van plan de schenkingsvrijstelling volgend jaar tijdelijk te verhogen. De schenkingsvrijstelling wordt voor het jaar 2021 met € 1.000 verhoogd. Daarmee is de ouder-kind-vrijstelling voor 2021 € 6.604 en de vrijstelling voor overige schenkingen voor 2021 wordt € 3.244. Per 1 januari 2022 worden de genoemde vrijstellingen weer verlaagd met € 1.000

3. Benut uw jaarruimte bij de opbouw van pensioen

Had u in 2019 een pensioentekort, maak dan dit jaar nog gebruik van uw jaarruimte. Bij een aantoonbaar pensioentekort is de premie die u stort om aanvullend pensioen op te bouwen fiscaal aftrekbaar. De hoogte van de aftrekbare premie is afhankelijk van uw inkomen en eventuele pensioenopbouw.

Dit jaar is de maximaal aftrekbare premie in de jaarruimte € 12.986. Heeft u over het verleden geen lijfrentepremie afgetrokken terwijl u daar wel voor in aanmerking kwam? Dan kunt u naast de jaarruimte nog gebruikmaken van de reserveringsruimte. Deze bedraagt maximaal € 7.371. Als u ouder bent dan 56 jaar en 4 maanden, dan mag u dat maximum verdubbelen tot € 14.552.

Met behulp van de Evi Jaarruimte tool berekent u uw maximale aftrekbare lijfrentepremie. Met Evi Pensioenbeleggen kunt u vervolgens vermogen opbouwen om uw pensioen aan te vullen. Bij een inkomen in box 1 van meer dan € 68.500 is uw belastingvoordeel 49,5%, daaronder circa 37%. Uw inleg wordt dan op een geblokkeerde beleggingsrekening gestort en belegd door de experts van Evi. Zij bouwen het beleggingsrisico af naarmate uw AOW-datum dichterbij komt. Als u met pensioen gaat, wordt met het opgebouwde vermogen een lijfrente aangekocht. Deze uitkeringen worden belast voor de inkomstenbelasting.
De financiële specialist van Evi kijkt graag met u mee.

3.227.240.72