Schenken aan kleinkinderen: 6 tips

Wist je dat je ook kunt schenken door te beleggen?

We merken dat veel grootouders het leuk vinden om een deel van hun vermogen rechtstreeks over te dragen aan de kleinkinderen. Waar moet u rekening mee houden als u aan kleinkinderen schenkt? We zetten zes belangrijke (fiscale) zaken op een rij:

1. Schenkbelasting

Als grootouder kunt u jaarlijks circa €2.000 onbelast schenken aan uw kleinkinderen. Bent u gescheiden? Dan kunnen u en uw ex-partner allebei dit bedrag jaarlijks schenken. Daarnaast is er de mogelijkheid om eenmalig onbelast een bedrag van circa €103.000 te schenken voor de eigen woning. Uw kleinkind moet dan wel tussen de 18 en 40 jaar zijn. U kunt ook schenken aan een kind boven de veertig jaar.

Schenkt u meer dan de vrijstelling, dan moet over het meerdere schenkbelasting worden betaald. Over circa €126.000 is dat 18% en daarboven zelfs 36%. Uw kleinkind moet aangifte van de schenking doen vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de schenking is gedaan. Voor de jaarlijkse lage vrijstelling hoeft geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan.

2. Inkomstenbelasting

Zolang uw kleinkind minderjarig is, wordt zijn vermogen opgegeven bij de ouders in box 3. Als de ouders gescheiden zijn en ze beiden nog ouderlijk gezag hebben, geeft ieder de helft van het vermogen aan. De verschuldigde inkomstenbelasting komt voor rekening van de ouders. Dat is alleen anders als bij de schenking het ouderlijk vruchtgenot is uitgesloten. Dan mag de verschuldigde inkomstenbelasting ten laste van het vermogen van het kleinkind worden gebracht.

Zodra uw kleinkind meerderjarig is, moet hij zelf aangifte inkomstenbelasting doen. Over vermogen boven circa €30.000 is dan box 3-belasting verschuldigd. Deze grens gaat in 2021 waarschijnlijk naar €50.000.

3. Toeslagen en uitkeringen

Sommige toeslagen kennen een vermogenstoets, zoals de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Het recht op die toeslagen vervalt als uw kleinkind te veel vermogen heeft. Ook voor de bijstand geldt slechts een beperkte vrijstelling. Voor de studiefinanciering nieuwe stijl voor hbo- en universitaire opleidingen is er geen vermogenstoets meer.

4. Behoud van zeggenschap

Zolang uw kleinkinderen minderjarig zijn, hebben de ouders de zeggenschap over het vermogen van het kind. Die zeggenschap vervalt zodra het kleinkind meerderjarig wordt.

Wilt u niet dat uw kleinkind op 18-jarige leeftijd al over het door u geschonken vermogen kan beschikken? Dan kunt u bij de schenking in een schenkingsakte een bewindvoerder benoemen. Let op: dit moet u meteen bij het doen van de schenking bepalen, dat kan namelijk niet meer achteraf. U kunt een bewindvoerder benoemen tot elke gewenste leeftijd van uw kleinkind. De bewindvoerder heeft tot die tijd de zeggenschap over het vermogen.

U kunt als grootouder zelf bewindvoerder zijn, maar u kunt ook de ouder(s) tot bewindvoerder benoemen. Uw kleinkind kan echter vanaf vijf jaar na de schenking aan de rechter vragen om het bewind eraf te halen. In de praktijk wordt daarom veelal in de schenkingsakte opgenomen dat de schenking komt te vervallen als het kleinkind dat gaat doen. Bij schenkingen aan minderjarige kleinkinderen waar dergelijke voorwaarden aan verbonden worden, moet formeel de toestemming van de kantonrechter worden gevraagd. Dat geldt ook als het vermogen belegd moet worden.

5. Uitsluitingsclausule

Bij de schenking kunt u ook een zogenaamde uitsluitingsclausule opnemen. U bepaalt dan dat de schenking aan uw kleinkind altijd privévermogen van uw kleinkind blijft, ook al is hij of zij getrouwd in gemeenschap van goederen. Als een kleinkind getrouwd is na 1 januari 2018 dan is dat al wettelijk bepaald. Schenkingen en erfenissen blijven dan privévermogen, tenzij daar in de huwelijkse voorwaarden van af is geweken.

6. Wat te doen met het geschonken bedrag?

Veel grootouders vinden het prettig als het geschonken bedrag niet direct wordt besteed, maar dat er vermogen mee wordt opgebouwd. Doordat de spaarrente op dit moment vrijwel nihil is, wordt er regelmatig gekozen om een effectendepot voor de kleinkinderen te openen. Uw kleinkind kan later zelf kiezen of hij door wil gaan met beleggen of dat het geld gebruikt wordt voor bijvoorbeeld de aankoop van een woning of de aflossing van een studieschuld.

Schenken aan uw kleinkind?

Met een Evi4Kids beleggingsrekening kunt u met een schenking uw kleinkind financieel op weg helpen. Bijvoorbeeld voor grote zaken later: een studie, het starten van een eigen bedrijf, het kopen van een huis.
Wilt u schenken aan een minderjarig kleinkind? Kies dan voor Evi4kids. Het openen van de rekening en overmaken gaat doorgaans via de ouders. Nadat de rekening is geopend, ontvangt uw kleinkind alvast een leuk cadeautje van Evi.
Is uw kleinkind ouder dan achttien jaar en wilt u een schenking doen? Kies dan voor een Evi Beheer beleggingsrekening.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64