Brexit: 6 maanden uitstel

Brexit nog geen deal

29 maart 2019 was de datum dat Groot-Brittannië uit de Europese Unie zou stappen. Met of zonder deal. Maar dat gebeurde niet. Evi zet de ontwikkelingen rondom de Brexit op een rij.

Brexit-ontwikkelingen

 • Dinsdag 15 januari stemde het Britse Lagerhuis met 432 tegen 202 stemmen tegen de Brexit-deal van premier May.
 • Dinsdag 12 maart stemde het Britse Lagerhuis met 391 tegen 242 stemmen tegen een aangepaste versie van de Brexit-deal van premier May.
 • Woensdag 13 maart stemde het Britse Lagerhuis met een kleine meerderheid tegen een no-deal Brexit.
 • Donderdag 14 maart stemde het Britse Lagerhuis met een grote meerderheid voor het aan de EU vragen van uitstel van de Brexit-datum.

Na overleg ging de EU akkoord met het verlenen van uitstel. Maar niet tot eind juni, zoals premier May eigenlijk vroeg. De EU gaf uitstel tot 22 mei, op voorwaarde dat het Lagerhuis uiterlijk 29 maart akkoord moest gaan met een Brexit-deal. Gebeurde dat niet dan zou May tot 12 april de tijd krijgen om af te spreken om zonder akkoord uit de EU te stappen óf om lang uitstel aan te vragen.

 • Woensdag 27 maart stemde het Britse Lagerhuis tegen 8 alternatieven voor May’s Brexit-deal. Onder de alternatieven waren opnieuw een uittreding zonder akkoord (no-deal) en uitstel aanvragen en een tweede referendum uitschrijven. Geen van de 8 opties haalde een meerderheid, maar omdat het om een indicatieve stemming ging kunnen de meest kansrijke opties (waaronder lang uitstel en een nieuw referendum) opnieuw in stemming worden gebracht.
 • Donderdag 29 maart stemde het Britse Lagerhuis met 344 leden 286 voor een derde keer tegen de Brexit-deal van premier May.
 • Maandag 1 april stemde het Britse Lagerhuis opnieuw tegen 4 alternatieven voor May’s Brexit-deal.
 • Dinsdag 2 april liet premier May weten langer uitstel te willen om in overleg met de oppositie in het Britse Lagerhuis te proberen het samen eens te worden over een Brexit-deal.
 • Woensdag 10 april kreeg May akkoord op een uitstel van 6 maanden. 31 oktober is de deadline maar Groot-Brittannië mag de EU ook eerder verlaten.

Hoe nu verder?

May kreeg op woensdag 10 april uitstel van 6 maanden om uit de EU te vertrekken. De deadline is nu 31 oktober 2019. Krijgt May eerder een akkoord door het Britse parlement? Dan mag Groot-Brittannië de EU ook eerder verlaten. 

Wat betekent dit voor jouw beleggingen?

De beurzen leken eind maart nog niet echt onder de indruk van de Brexit-onduidelijkheid. Zij putten hoop uit de handelsbesprekingen tussen China en de VS en het feit dat de resultaten van de Chinese stimuleringsmaatregelen al beginnen door te sijpelen in de economie. De toegenomen kans op een no-deal Brexit maakt vooral Europese bedrijven wat voorzichtiger met het doen van investeringen.

Wij gaan er nog steeds van uit dat het uiteindelijk niet tot een no-deal Brexit komt. Maar om ons daar wel goed op voor te bereiden, hebben we eerder dit jaar al bepaalde beleggingskeuzes gemaakt:

 • We hebben minder Europese aandelen in de portefeuille dan het gemiddelde wat op de lange termijn verwacht mag worden in een gespreide portefeuille.
 • We hebben onze posities in Europese ‘small caps’ ingeruild voor een gelijkwaardige wereldwijde positie in kleineren aandelen. Hierdoor werd het belang van Britse small caps verminderd.
 • We zijn uit Europees beursgenoteerd vastgoed gestapt omdat Britse vastgoedbeleggingen hier traditioneel zwaar in door wegen.

Op deze manier hebben we het ‘Brexit-risico’ in ons beleggingsbeleid, en uiteindelijk dus ook uw beleggingsportefeuille teruggebracht.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
 • Totale inleg
 • Doelbedrag
 • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64