Brexit: wat betekent een no deal?

Dinsdagavond gebeurde wat er al een tijdje aan zat te komen: het Britse Lagerhuis stemde massaal tegen het Brexit-akkoord van de Britse premier May en de EU. No deal dus voorlopig. Wat gaat er nu gebeuren en wat zou een definitieve no deal betekenen voor de financiële markten? Evi vroeg het aan Van Lanschot’s hoofdeconoom Luc Aben.

De feiten

  • Dinsdagavond stemde het Britse Lagerhuis met 432 tegen 202 stemmen tegen de Brexit-deal. Een historische nederlaag voor premier May.
  • Woensdagavond wordt er op verzoek van de oppositie gestemd over een motie van wantrouwen tegen May en haar regering.
  • Als May aan mag blijven krijgt ze slechts een paar dagen om een nieuwe deal (‘plan B’) aan het Lagerhuis voor te leggen. Ze is dan van plan om met alle partijen in het Lagerhuis naar oplossingen te zoeken en die opnieuw aan de EU voor te leggen, in de hoop dat de EU bereid is het huidige akkoord nog aan te passen.
  • De financiële markten sorteerden al voor op een nederlaag voor May. Wall Street reageerde dinsdagavond nauwelijks en het Britse pond herstelde woensdagochtend snel tot het koersniveau van voor de stemming. De aandelenmarkten in het VK en Europa waren woensdagochtend eveneens niet onder de indruk.

Nog geen duidelijkheid

“Het Brexit-proces blijft onvoorspelbaar,” aldus Aben. “En beleggers houden niet van die onzekerheid. Helaas is er op dit moment (woensdagochtend 16 januari) nog geen duidelijkheid over wat er nu precies gaat gebeuren. Gaat ze dezelfde deal over een paar dagen opnieuw voorleggen aan het parlement? Kan er nog iets aan gewijzigd worden? Komt er uitstel voor de uittredingsdatum van 29 maart? Verkiezingen? Een nieuw referendum? Een harde Brexit? Of toch nog iets anders? Alles is nog mogelijk. Hoe dan ook, premier May moet binnen een paar dagen met een ‘plan B’ komen."

De NOS zette eerder al de meest voor de hand liggende opties bij een no deal op een rij: Daar is de brexit weer: wat als...?

“Harde Brexit het meest onwaarschijnlijke scenario”

Hoewel er dus nog meerdere opties zijn, is met de (voorlopige) no deal het risico op een harde Brexit op 29 maart, waarbij het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU verlaat zonder uittredingsovereenkomst, iets toegenomen. “Toch blijft dat voor ons het meest onwaarschijnlijke scenario,” aldus Aben. “Gezien de grote economische schade voor met name het VK is daar geen meerderheid voor in het Lagerhuis.”

Een harde Brexit betekent dat er over niks een akkoord is: niet over de scheidingsformaliteiten en niet over de toekomstige (handels)relaties met de EU. Aben: “De handelsrelatie tussen het VK en de EU valt bij een harde Brexit terug op de algemene regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat is een forse breuk met de huidige situatie van innige vervlechting van de Britse economie en de EU.”

Hoe harder de Brexit, hoe zwakker de pond

Niet alleen het verdere verloop van het politieke proces rond de Brexit is moeilijk in te schatten. Dat geldt ook voor de reactie van de financiële markten. “Bij een harde Brexit liggen een forse daling van het Britse pond en Europese aandelen in het verschiet,” denkt Aben. “Vooral de valutamarkten kunnen heftig reageren. Als vuistregel kunnen we stellen dat iedere stap die alsnog naar een harde Brexit leidt, een verzwakking van het pond betekent. Daarbij is een daling van 10 procent best mogelijk.”

“Een renteverlaging door de Bank of England als reactie op een harde Brexit, of zelfs de heropstart van de kwantitatieve verruiming, zouden de verzwakking van het pond enkel maar versterken. Een zwakker pond daarentegen zal zorgen dat de importen duurder worden en dat de inflatie in het VK daardoor kan oplopen. Dat zet weer een rem op potentiele renteverlagingen door de Bank of England. Het uiterst vervelende scenario van een vooral stagnerende binnenlandse economie met een oplopende inflatie ontvouwt zich dan. Erg nadelig voor de koopkracht van de Engelse consument.”

Britse ‘small caps’ onder druk

Bij een harde Brexit kunnen ook Europese aandelen verder onder druk komen. Aben: “Denk dan aan een neerwaartse beweging van 5 procent.” Toch zijn er voor beleggers geen speciale redenen om vooral grote Britse aandelen (large caps) te mijden: “Grote Britse ondernemingen realiseren vaak het merendeel van hun omzet buiten het VK. Een zwakkere pond versterkt juist hun concurrentiekracht.”

Voor kleinere Britse aandelen (small caps) geldt dat natuurlijk niet. Aben: “Die zijn vooral gevoelig voor de binnenlandse economie. Ook Brits onroerend goed kan niet profiteren van de compenserende werking van de goedkopere pond. Dat geldt ook voor ondernemingen en sectoren die veel blootstelling hebben aan de Britse consument, zoals supermarktketens en warenhuizen.” De verwachting is daarom ook dat bij een toenemende kans op een harde Brexit, deze aandelen verder onder druk komen.

Lees meer over de Brexit in Evi's beleggingsvisie voor 2019.

3.215.186.30