Dynamiek na heropening economie

economie terug naar normaal

De samenleving en de economie gaan terug naar normaal, al zou dit langer kunnen duren dan we hopen. Dat zeggen viroloog Anne Wensing en gedragswetenschapper Bo van Grinsven in een interview met onze hoofdeconoom Luc Aben en Najib Nakad, hoofd beleggingen van Hof Hoorneman (*). Ze vertellen wat vaccinaties en een geleidelijke heropening betekenen voor de beurzen.

Mensen zijn gewoontedieren – en dat is goed nieuws voor iedereen die verlangt naar normalisering. Als we willen weten hoe de wereld er ná corona uitziet, moeten we volgens gedragswetenschapper Bo van Grinsven kijken hoe we ervóór leefden. Oude gewoonten zijn immers de beste voorspeller voor gedrag.

“De menselijke neiging is om gewoontegedrag te vertonen, en dat is het gedrag dat we vertoonden vóór de eerste lockdown. We hebben laten zien dat we ons gedrag kunnen aanpassen, maar het is geen duurzame gedragsverandering”, aldus Van Grinsven.

'We krijgen het virus onder controle’

Ondanks gesprekken over ‘het nieuwe normaal’, gaan we dus waarschijnlijk terug naar het oude normaal. Dat is belangrijk voor beleggers, omdat die wetenschap houvast biedt voor de scenario’s waarmee zij rekenen. Tegelijkertijd blijft er nog veel onduidelijk over het tijdspad van normalisering.

“Uiteindelijk krijgen we het virus onder controle. Maar de nasleep zal langer duren”, is de overtuiging van viroloog Anne Wensing. Zij houdt er rekening mee dat er voor kwetsbare groepen langere tijd maatregelen nodig zijn. “We zien dat vaccins beschermen tegen ziekte, maar niet tegen de verspreiding van het virus. Dat maakt het ingewikkelder. Zolang het virus bestaat, zal het vaccin geactualiseerd moeten worden.”

Dynamiek na heropening economie

Luc Aben rekent op een ‘gigantische opluchting’ en ‘enorme dynamiek’ zodra de economie weer opengaat. Hij wijst daarbij op het derde kwartaal van 2020, toen de beurzen forse stijgingen noteerden nadat lockdowns op veel plekken werden opgeheven.

“Enige euforie is niet ondenkbaar”, bevestigt gedragswetenschapper Van Grinsven. Volgens haar leeft het gevoel breed dat we als samenleving ‘iets verdiend hebben’. “Een deel van de samenleving zal willen inhalen wat ons de afgelopen periode is ontnomen.”

We gaan weer geld uitgeven

En omdat mensen gewoontedieren zijn, zullen ze gewoon weer geld gaan uitgeven en niet zo veel blijven sparen als tijdens de coronacrisis gebeurt. Luc Aben ziet dit ook in de Verenigde Staten, waar de cheques vanuit de overheid direct werden gespendeerd. Dit leidde in de eerste maanden van het jaar tot een stijging van 5 procent van de kleinhandelsverkopen in de VS.

“Ook snakken mensen weer naar reizen en vakanties. Een toekomstige cruise rond de wereld werd onlangs razendsnel uitverkocht”, aldus Nakad.

Structurele gevolgen

De structurele gevolgen van de coronacrisis zijn nog in nevelen gehuld. Om de schade te beperken, is het volgens Luc Aben ‘cruciaal dat de verschillende steunmaatregelen lang genoeg worden aangehouden’. Volgens hem is gebleken dat die intentie er is.

Bovendien zijn structurele gevolgen niet per definitie verkeerd. Aben: “Als we naar structurele gevolgen kijken, hebben we vaak de neiging pessimistisch te zijn. Maar sommige gevolgen kunnen ook goed zijn. Denk aan duurzaamheid, digitalisering en efficiëntie.”

Inflatie op komst

Wel staat ‘met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ vast dat er – op z’n minst tijdelijke – inflatie gaat komen, al was het maar vanwege basiseffecten, zoals luchtvaartmaatschappijen die weer normale prijzen kunnen rekenen. Structureel hoeft deze inflatie niet te zijn, omdat de temperende krachten niet zijn verdwenen. Bovendien zou iets meer inflatie niet onwenselijk zijn voor een samenleving waarin de schulden zijn toegenomen.

Wilt u meer weten? Onze beleggingscoaches staan natuurlijk voor u klaar.

(*) Hof Hoorneman is overgenomen door Van Lanschot Kempen. De verwachting is dat de integratie eind 2021 zal zijn afgerond.

Dit artikel verwoordt geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico’s van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

44.200.82.149