Luc Aben verwacht herstel van economie volgens V-W-patroon

Herstel van economie volgens V-W-patroon

Een eerste voorzichtige conclusie bij de derdekwartaalcijfers van ondernemingen is dat de afgelopen drie maanden beter verliepen dan verwacht. Bijna 80% van de bedrijfsresultaten is beter dan de verwachtingen van analisten. Hiermee zijn de micro-cijfers op bedrijfsniveau een weerspiegeling van de macro-cijfers op het niveau van de hele economie.

Economische cijfers schetsen - vooral in de maanden juli en augustus - een V-achtig herstel. Deze week verwachten we de eerste inschattingen van de economische groei in het derde kwartaal in de Verenigde Staten en de eurozone. Die zullen een forse opvering laten zien. Met positieve getallen in een orde van grootte die we pre-corona onmogelijk achtten. Net zoals dat in het tweede kwartaal het geval was in negatieve zin.

V, W of √

Toch mogen we ‘opvering’ van de economie niet verwarren met ‘herstel’ van de economie. We kwamen in derde kwartaal uit een lockdown. Het is dan logisch dat bij de heropening van gesloten sectoren de cijfers fors in de plus staan. Maar onderliggend is er nog een lange weg af te leggen naar een economisch niveau van voor de coronacrisis. Hoe die weg verloopt blijft met onzekerheid omgeven. Zeker nu Covid-19 in Europa weer een opflakkering laat zien.

Herstelscenario’s

Grosso modo rekenen we met een aantal duidelijk te onderscheiden economische herstelscenario’s. Een eerste scenario is dat van een verder herstel in V-vorm, waarbij de huidige tweede besmettingsgolf snel onder controle komt en er snel een vaccin is. Met als resultaat dat eind 2021 de economie alweer iets groter is dan eind 2019.

Een tweede scenario sluit meer aan bij wat we eerder als een W-scenario bestempelden. In de wintermaanden krijgt de economie een nieuwe terugval door diepgaande beperkende coronamaatregelen om dan vanaf de lente weer op te krabbelen.

In een laatste √-scenario (het wortelteken) is een verdergaand economisch herstel nog lang niet in zicht. We blijven nog ruime tijd aanmodderen in een 90% tot 95%-economie, omdat het Covid-19-virus maar niet onder controle komt (een economie waarbij de mensen op anderhalve meter afstand van elkaar werken en de output (bbp) met 5-10 procent daalt). Na het V-vorming herstel in de afgelopen maanden valt het momentum helemaal stil en groeit de economie niet langer meer. Het symbool dat hier het dichtst bij aansluit is dat van een wortelteken.

Economisch herstel tussen V en W

De meeste economen gaan uit van een economisch herstel dat ergens tussen het V- en W-scenario zit. Wij sluiten ons daar bij aan. Te veel landen moeten fors ingrijpen in het dagelijkse leven om corona te bestrijden. Dat zet delen van de economie opnieuw stil wat de economische opleving in de afgelopen maanden dwarsboomt. De rechte herstellijn wordt onderbroken, geen voortgezette V dus.

Anderzijds hebben de afgelopen maanden geleerd dat corona-ingrepen wel degelijk de economische groeicurve kunnen ombuigen, zodanig dat het herstel vertraging oploopt. Maar als er weer meer controle over het virus is, met uiteindelijk ook een vaccin, dan kan de economie haar herstel verder doorzetten. Monetaire en fiscale beleidsmakers zullen dan opnieuw zuurstof toedienen aan de economie. Het ‘wortelteken’ is dus te pessimistisch in onze ogen. Meer weten? Onze beleggingscoaches staan natuurlijk klaar.

3.215.186.30