Luc Aben verwacht herstel van economie volgens V-W-patroon

Herstel van economie volgens V-W-patroon

Een eerste voorzichtige conclusie bij de derdekwartaalcijfers van ondernemingen is dat de afgelopen drie maanden beter verliepen dan verwacht. Bijna 80% van de bedrijfsresultaten is beter dan de verwachtingen van analisten. Hiermee zijn de micro-cijfers op bedrijfsniveau een weerspiegeling van de macro-cijfers op het niveau van de hele economie.

Economische cijfers schetsen - vooral in de maanden juli en augustus - een V-achtig herstel. Deze week verwachten we de eerste inschattingen van de economische groei in het derde kwartaal in de Verenigde Staten en de eurozone. Die zullen een forse opvering laten zien. Met positieve getallen in een orde van grootte die we pre-corona onmogelijk achtten. Net zoals dat in het tweede kwartaal het geval was in negatieve zin.

V, W of √

Toch mogen we ‘opvering’ van de economie niet verwarren met ‘herstel’ van de economie. We kwamen in derde kwartaal uit een lockdown. Het is dan logisch dat bij de heropening van gesloten sectoren de cijfers fors in de plus staan. Maar onderliggend is er nog een lange weg af te leggen naar een economisch niveau van voor de coronacrisis. Hoe die weg verloopt blijft met onzekerheid omgeven. Zeker nu Covid-19 in Europa weer een opflakkering laat zien.

Herstelscenario’s

Grosso modo rekenen we met een aantal duidelijk te onderscheiden economische herstelscenario’s. Een eerste scenario is dat van een verder herstel in V-vorm, waarbij de huidige tweede besmettingsgolf snel onder controle komt en er snel een vaccin is. Met als resultaat dat eind 2021 de economie alweer iets groter is dan eind 2019.

Een tweede scenario sluit meer aan bij wat we eerder als een W-scenario bestempelden. In de wintermaanden krijgt de economie een nieuwe terugval door diepgaande beperkende coronamaatregelen om dan vanaf de lente weer op te krabbelen.

In een laatste √-scenario (het wortelteken) is een verdergaand economisch herstel nog lang niet in zicht. We blijven nog ruime tijd aanmodderen in een 90% tot 95%-economie, omdat het Covid-19-virus maar niet onder controle komt (een economie waarbij de mensen op anderhalve meter afstand van elkaar werken en de output (bbp) met 5-10 procent daalt). Na het V-vorming herstel in de afgelopen maanden valt het momentum helemaal stil en groeit de economie niet langer meer. Het symbool dat hier het dichtst bij aansluit is dat van een wortelteken.

Economisch herstel tussen V en W

De meeste economen gaan uit van een economisch herstel dat ergens tussen het V- en W-scenario zit. Wij sluiten ons daar bij aan. Te veel landen moeten fors ingrijpen in het dagelijkse leven om corona te bestrijden. Dat zet delen van de economie opnieuw stil wat de economische opleving in de afgelopen maanden dwarsboomt. De rechte herstellijn wordt onderbroken, geen voortgezette V dus.

Anderzijds hebben de afgelopen maanden geleerd dat corona-ingrepen wel degelijk de economische groeicurve kunnen ombuigen, zodanig dat het herstel vertraging oploopt. Maar als er weer meer controle over het virus is, met uiteindelijk ook een vaccin, dan kan de economie haar herstel verder doorzetten. Monetaire en fiscale beleidsmakers zullen dan opnieuw zuurstof toedienen aan de economie. Het ‘wortelteken’ is dus te pessimistisch in onze ogen. Meer weten? Onze beleggingscoaches staan natuurlijk klaar.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.239.152.207