Prinsjesdag 2021: vijf aandachtspunten voor beleggers

Prinsjesdag 2020 wat verandert er in 2021

Voor de presentatie op Prinsjesdag was al duidelijk dat het Belastingplan 2022 geen grote wijzigingen zou bevatten, omdat het kabinet nog steeds demissionair is. Toch gaan er volgend jaar wel een paar dingen veranderen. Evi zet de vijf belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij.

1. Box 3-heffing daalt licht

Zoals verwacht heeft het demissionaire kabinet het systeem van de box 3-heffing niet veranderd. Er blijft in 2022 sprake van een heffing over een forfaitair rendement. Er komt dus geen heffing over een wekelijks rendement. Wel daalt in 2022 de heffing in box 3 licht. Elk jaar wordt het percentage van de forfaitaire heffing aangepast aan de rendementen van de afgelopen periode. Het forfaitaire rendement voor sparen daalt van 0,03% naar -0,01% en het rendement voor beleggingen daalt van 5,69% naar 5,53%. De vrijstelling en de schijven worden iets verhoogd, maar het tarief (31%) in box 3 blijft hetzelfde.

Schijven Forfaitair rendement Tarief Box 3-heffing 2022
€ 0 - € 50.650 vrijgesteld vrijgesteld vrijgesteld
€ 50.650 - € 101.300 1,82% 31% 0,56% (was 0,59%)
€ 101.300 - € 1.013.000 4,37% 31% 1,35% (was 1,40%)
Meer dan € 1.013.000 5,53% 31% 1,71% (was 1,76%)

 

2. Eigen woning

Een aantal wijzingen voor de eigen woning is al in eerdere belastingplannen geregeld. Het was al bekend dat de hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf van box 1 (boven € 69.398) van 43% naar 40% gaat. Het eigenwoningforfait gaat omlaag van 0,5% naar 0,45%. De grens van de WOZ-waarde waarbij het eigenwoningforfait naar 2,35% gaat, blijft in 2022 gehandhaafd op € 1.110.000. Let op: als u in de hoogste schijf belasting betaalt, moet u het eigenwoningforfait bijtellen tegen 49,5% ondanks dat de hypotheekrenteaftrek daalt naar 40%.

De vrijstelling van Wet Hillen wordt lager en zorgt voor een hogere bijtelling. Heeft u geen hypotheek en is de WOZ-waarde van uw woning bijvoorbeeld € 500.000? Dan moet u in 2022 toch € 300 eigenwoningforfait (4/30 x € 500.000 x 0,45%) bijtellen in box 1.

De eigenwoningregeling verandert op drie punten per 1 januari 2022. De regeling wordt rechtvaardiger door het opheffen van onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek. Bijvoorbeeld voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een eigen woning hadden. Of voor mensen die een eigen woning hebben met een partner die komt te overlijden. De achterblijvende partner kan er dan namelijk voor kiezen om niet meer geconfronteerd te worden met het eigenwoningverleden van de overleden partner.

3. Tarief box 1

Ook voor de twee tarieven in box 1 zijn er in het Belastingplan 2022 geen wijzigingen aangekondigd. Wel daalt het tarief in de laagste schijf in 2022 van 37,1% naar 37,07%, omdat dit in eerdere belastingplannen zo geregeld is. Het tarief in de laagste schijf daalt de komende jaren verder naar 37,03% in 2024. Boven een belastbaar inkomen van € 69.398 blijft het tarief 49,5%.

4. Aftrekposten

In 2022 trekt u giften en partneralimentatie in de hoogste schijf af tegen een lager percentage. Op grond van eerdere belastingplannen daalt dat percentage komend jaar van 43% naar 40%. In 2023 zal het maximum percentage voor de aftrek verder dalen naar ongeveer 37%.

5. Schenking voor de eigen woning: de jubelton

Een aantal politieke partijen wil af van de zogenoemde jubelton. Het gerucht ging dat deze schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 106.672 (2022) wellicht al tijdens Prinsjesdag 2021 zou sneuvelen. Maar in het Belastingplan 2022 staat hier niets over vermeld. Is de optie van de afschaffing van deze schenkingsvrijstelling nu van tafel? Wij schatten in van niet. In de beslisnota’s bij het Belastingplan 2022 staat dat afschaffing van de schenkingsvrijstelling eigen woning op zijn vroegst ingaat per 1 januari 2023. Wij zullen de parlementaire behandeling op dit punt nauwgezet volgen. Bent u benieuwd wat de spelregels zijn voor schenken?

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan, treedt het Belastingplan 2022 op 1 januari 2022 in werking. Wilt u weten wat de wijzigingen voor u persoonlijk betekenen? Neem dan contact op met onze Evi beleggingscoaches.


Geschreven naar de stand van zaken op 22 september 2021.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

44.200.82.149