Trump wint, markten reageren

Dus toch Trump. Na het Brexit-referendum, nu weer een grote politieke verrassing met internationale gevolgen. Ook de eerste reactie van de financiële markten is identiek: aandelen dalen fors, net als de dollar en de olieprijs. De vluchthavens in onzekere tijden goud en staatsobligaties winnen.

De reacties op korte termijn komen niet onverwacht. Trump was niet de favoriet van beleggers. Zijn beleid en houding worden als onvoorspelbaar bestempeld. Bovendien dreigen zijn economische plannen de groei op lange termijn te remmen. Nu de politieke schok een feit is, nemen beleggers een risicomijdende houding aan.

Past Evi haar beleid aan?

De afgelopen maanden is Evi terughoudender geworden over aandelen en hebben we onze aandelenposities licht afgebouwd. De betekent dat we op dit moment in een gespreide portefeuille minder aandelen aanhouden dan gebruikelijk. Dit hebben we gedaan door de politieke onzekerheden en voorzichtigheid die we hadden over de groei van de wereldeconomie.

Nu één van de politieke onzekerheden is uitgekomen met Donald Trump als nieuwe Amerikaanse president, corrigeren de markten. Net als na de schok van het Brexit-referendum. Een aantal van Trumps economische plannen kan echter op middellange termijn de groei ondersteunen. Bovendien is Trump geen alleenheerser. Het politieke systeem heeft de nodige ‘checks & balances’. Tot slot zal de Fed terughoudender zijn met het verhogen van de rente.

Kansen benut

Evi heeft inmiddels ingespeeld op de sterke marktreactie op de aandelenmarkt, door de aankoop van wereldwijde aandelen, ten laste van onze posities in staatsobligaties. Deze transactie is uitgevoerd in het Allocation Fund.

Na de eerste reactie terug naar de fundamenten

Na de eerste schokreactie zullen analisten, beleggers en economen op enig moment weer aandacht krijgen voor de fundamentele economische factoren. De politieke schok wordt geleidelijk verteerd. Economische groeiverwachtingen en het Fed-beleid komen dan weer op de voorgrond.

Geen hogere Fed-rente in december?

De kans dat de Amerikaanse Centrale Bank in december de rente gaat verhogen, wordt kleiner. Dit kan een kalmerende factor worden voor beleggers.

Daarnaast heeft Trump een aantal plannen die op de middellange termijn een groei-impuls kunnen geven. Denk hierbij aan grootschalige infrastructuurprojecten. Ook een lagere dollar helpt, via de export. De Amerikaanse groei valt dus niet onmiddellijk stil. Op termijn krijgen beleggers hier weer oog voor.

Trumps belastingverlaging realistisch?

Kijken we naar de langere termijn dan rijst de vraag in welke mate Trumps geplande belastingverlagingen – onder meer voor ondernemingen – ook echt doorgevoerd kunnen worden. Trumps schepte in zijn campagne hierover nogal hoge verwachtingen. Mochten die uitkomen, dan zou dat zeer positief zijn voor de aandelen.

Toch roept dit scenario veel vraagtekens op. Oplopende begrotingstekorten en hogere inflatie zullen de rente doen stijgen. Dat maakt de uiteindelijke positieve invloed van het belastingbeleid op bedrijfswinsten en economische groei twijfelachtiger. Twijfel die alleen maar groter wordt door de protectionistische teneur van Trumps plannen.

Kortom, het politieke landschap zal op korte termijn alle aandacht opeisen. Evi houdt de vinger aan de pols.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.239.152.207