Onzekerheid Amerikaanse verkiezingsuitslag

Amerikaanse presidentsverkiezingen een dag na de verkiezingen

Hoofdeconoom Luc Aben volgt de Amerikaanse verkiezingen op de voet.

Van de verwachte blauwe golf van Democratische overwinningen in veel Amerikaanse staten is geen sprake. Die conclusie is nu al te trekken bij de eerste uitslagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En verder is het ongekend spannend wie de meeste kiesmannen weet te winnen: Donald Trump of Joe Biden. Veel stemmen moeten nog worden geteld.

Uitslag Amerikaanse presidentsverkiezingen nek-aan-nekrace

Trump doet het opnieuw beter dan de peilingen suggereerden. De staat Ohio is een duidelijk voorbeeld. Vooraf nog bestempeld als een strijdstaat, haalt Trump hier ruim de meeste stemmen.

Vooral de staten Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North-Carolina en Georgia trekken nu alle aandacht. Overal ligt Trump voor, maar het is onduidelijk of het om stemmen uit stedelijke of landelijke gebieden gaat. In het eerste geval maakt Biden meer kans om de peiling te kantelen.

Ook over de nieuwe samenstelling van de Senaat is er nog geen duidelijkheid. De Republikeinen hadden een meerderheid. In tegenstelling tot de slag om het Witte Huis, lijken de Democraten het op moment van schrijven iets beter te doen dan de Republikeinen. In het Huis van Afgevaardigden lijken de Democraten hun meerderheid te behouden.

Reactie financiële markten

De reactie op aandelenbeurzen is vooralsnog afwachtend. China en Zuid-Korea sloten de dag licht hoger af. Nabeurs gaven de Chinese aandelenfutures de eerder geboekte winsten weer prijs. Met mogelijk Trump weer aan het roer, zullen de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China op tafel blijven en mogelijk verergeren.

Europese aandelen beginnen de woensdagochtend scherp lager. Met Trump in een tweede termijn zal de opstelling van de VS richting Europa niet verbeteren. Biden heeft een gematigder handelsagenda en is meer verzoenend.

De Nasdaq-futures daarentegen staan licht in de plus. De minder met technologie beladen Dow Jones index verliest 0,5% in de futurehandel. Wellicht speelt hier de voorlopige opluchting dat Trump als president minder geneigd is om de regulering voor de technologiesector aan te scherpen.

Daarnaast profiteerden de technologieconcerns fors van de belastingverlaging van Trump in 2018. In tegenstelling tot Biden gaat Trump die niet terugdraaien. Ook de oliesector spint garen bij een herverkiezing van Trump. Zo wil Biden de schalie-olieindustrie aan banden leggen.

De dollar trekt enigszins aan tegenover de euro. Dat is precies het spiegelbeeld van wat we bij een voorsprong van Biden verwachten. De democraat wil een ruimer begrotingsbeleid voeren en dat verzwakt de dollar door meer staatsschuld.

De goudprijs brokkelt af. Dat is een logische beweging. De investeringsplannen van Biden leiden tot een hogere verwachte inflatie. Dat is positief voor de goudprijs. Die steun valt weg bij een overwinning van Trump.

Het rendement op Amerikaanse staatsleningen daalt met dezelfde reden als bij goud: er is op dit moment weinig aanleiding om de inflatieverwachtingen fors opwaarts bij te stellen.

Gevolgen voor Amerikaanse economie

De kaarten lijken voor Trump niet slecht te zijn. Laten we uitgaan van four more years voor de huidige president - hoewel dat nog geen zekerheid is. De belangrijkste vraag is dan of de Senaat Democratisch of Republikeins kleurt? Een Democratische meerderheid in de Senaat kan de plannen van een Republikeinse president behoorlijk dwarsbomen. En andersom.

Vooral voor de overheidssteun voor de door corona getroffen Amerikaanse economie is het van groot belang welke partij de Senaat domineert. De Republikeinse senaatsfractie bevat een aantal haviken als het op overheidsuitgaven aankomt. Dat bleek de afgelopen weken. Trump was meer geneigd om op te schuiven richting de massale steunbedragen die de Democraten voorstelden. Maar hij kreeg onvoldoende senatoren van zijn partij mee. Een Republikeinse Senaat is geen goed nieuws voor de overheidssteun voor de Amerikaanse economie, terwijl die steun essentieel is om de economie op de been te houden. Bijvoorbeeld om de consumptie te stimuleren.

Bij een Democratische Senaat lijkt de kans groter op nieuwe en significante financiële steun van de overheid voor de Amerikaanse economie. Maar ook hier blijft het voorlopig wachten op de definitieve uitslag.

Als de overheidssteun voor de Amerikaanse economie er komt, dan zullen aandelenbeleggers dat verwelkomen. Vooral in combinatie met het behoud van de verlaagde belasting voor bedrijven.

Voor wat betreft de handelsvete tussen de VS en China oogt een tweede ambtstermijn van Trump minder rooskleurig. De spanningen zullen eerder toe- dan afnemen. In deze kwestie heeft de president verregaande discretionaire bevoegdheden, zodat de samenstelling van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden minder relevant is.

Impact op ons beleggingsbeleid

Op dit moment brengen wij vooralsnog geen veranderingen in ons beleggingsbeleid aan. We hebben een kleine onderwogen positie in aandelen, vooral via een voorzichtige positionering in Europese aandelen.

De eerste marktreacties op de Amerikaanse verkiezingen zijn gematigd. Eerst maar eens kijken hoe één en ander definitief afloopt. Waarbij het voor zich spreekt dat een eventuele juridische veldslag over die afloop markten nerveus kan maken. Hoe dichter de uitslagen in de diverse staten bij elkaar liggen, hoe groter het risico dat de uitslag wordt aangevochten. En hoe langer een definitieve uitslag op zich laten wachten, hoe volatieler markten zich kunnen gaan bewegen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

44.200.82.149