Hoe u slim kunt beleggen met de nieuwe belastingregels in 2021

Nieuwe belastingregels maken slim beleggen nog belangrijker

De jaarlijkse belastingaangifte laat straks zien hoeveel belasting u betaalt over uw vermogen. En hoeveel sparen en beleggen onderaan de streep opleverde in 2020. Door veranderingen in de belastingheffing houdt u in 2021 mogelijk meer over als u het goed aanpakt. Grote kans dat  u uw vermogen slimmer kunt laten groeien. Hoe? Dat legt Evi u uit in dit artikel.

Iedereen betaalt jaarlijks belasting over zijn vermogen, in box 3. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het werkelijke rendement dat u over het vermogen heeft behaald. In plaats daarvan stelt het Ministerie van Financiën jaarlijks een verondersteld rendement vast, op basis van het gemiddelde rendement dat spaarders en beleggers hebben behaald in een  periode ervoor.

Deze veronderstelde rendementen kunnen elk jaar een beetje afwijken van  het jaar ervoor. Voor belastingjaar 2021 is het veronderstelde rendement op sparen wat gedaald ten opzichte van vorig jaar (van 0,07% naar 0,03%). Het veronderstelde rendement op beleggen is gestegen. (van 5,28% naar 5,69%).

Over het eerste deel van uw vermogen hoeft u geen belasting te betalen. Dit wordt het heffingsvrije vermogen genoemd. Dit jaar wordt deze vrijstelling flink verhoogd naar €50.000, (dit was €30.846). Als u een partner heeft geldt de vrijstelling ook voor of hem of haar en is het totale heffingsvrije vermogen dus €100.000. Het goede nieuws is dus dat u in elk geval over een kleiner deel van uw vermogen belasting betaalt.

De hoogte van uw vermogen bepaalt welk tarief u betaalt.

Voor de belastingdienst maakt het niet uit in welke verhouding u spaart en/of belegt. Het uitgangspunt: hoe meer vermogen, hoe meer rendement u kunt behalen op uw vermogen. Daarom hanteert de belasting 3 vermogensbelastingschijven.

Naarmate uw vermogen in een hogere belastingschijf valt, gaat de belasting uit van een hoger verondersteld rendement. De belastingdienst gaat er vanuit dat naarmate u meer vermogen heeft, u ook een groter deel hiervan belegt. Over het veronderstelde of forfaitair rendement betaalt u 31% vermogensrendementsheffing (dit was in 2020 nog 30%). Hoe hoger uw vermogen hoe hoger het netto tarief dat u betaalt.

Met de aanpassingen in de vermogensrendementsheffing komt de belastingdienst mensen tegemoet die sparen voor een doel of (nog) niet willen beleggen. Maar dit is nadelig voor mensen met een groter vermogen. Die moeten dus een hoger rendement op hun vermogen realiseren, om na beleggingskosten en belasting hetzelfde inkomen over te houden.

Schijf

Uw vermogen na aftrek
vrijstelling en schulden

Verondersteld rendement

Netto tarief

1

€50.000 tot €100.000

1,90%

0,59%

2

vanaf €100.000 tot €1.000.000

4,50%

1,40%

3

vanaf €1.000.000

5,69%

1,71%

 

bron: Belastingdienst/Evi

 

 

Hoe bepaalt de belasting de hoogte van uw vermogen?

De belasting kijkt naar de stand van uw totale vermogen in sparen en beleggen op 1 januari 2021. Dit is de peildatum voor de aangifte over 2021.

Wilt u profiteren van een hoger rendement?

Onafhankelijk van de verdeling over sparen en beleggen betaalt u dus een vast percentage aan belasting over de hoogte van uw totale vermogen. Daar heeft u weinig invloed op. Wel kunt u uw netto rendement mogelijk verbeteren door uw vermogensopbouw kritisch te bekijken. U profiteert immers als het rendement op uw vermogen hoger is dan het rendement dat de belastingdienst veronderstelt. Dat geldt voor spaargeld en voor beleggingen.

Wie veel spaargeld heeft gaat er door de inflatie, de belastingheffing en de huidige lage rente van rond de 0% mogelijk op achteruit. Wilt u vermogen opbouwen voor de lange termijn? Dan kan beleggen een beter alternatief zijn dan sparen. Beleggen vergroot de kans op een hoger rendement. Risico is er natuurlijk ook. Door koersschommelingen kunnen uw beleggingen minder waard worden.

Slimmer beleggen

Een goed gespreide portefeuille, maakt de kans op rendement op lange termijn groter. Bij Evi belegt u eenvoudig in een goed gespreide beleggingsportefeuille. U kunt het gesprek met ons aangaan over uw financiële doel, beleggingshorizon en risicoprofiel. Zo kunnen we samen kijken of uw huidige beleggingsprofiel nog past bij u persoonlijke voorkeuren. Benieuwd naar de mogelijkheden? Maak dan een afspraak met één van onze beleggingscoaches.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64