Maakt de coronacrisis onze economie duurzamer en schokbestendiger?

Duurzaam beleggen bij Evi

In de serie 'Evi's route naar de toekomst' gaan we dit keer in op de vraag of de coronacrisis onze economie duurzamer en schokbestendiger maakt.

De gevolgen van het coronavirus maken duidelijk dat economieën wereldwijd behoefte hebben aan meer schokbestendigheid en flexibiliteit. Vooral toeleveringsketens blijken kwetsbaar. Een positief gevolg is dat consumenten in het nieuwe normaal vaker kiezen voor lokaal geproduceerde producten. Over duurzaam investeren voor nu en in de toekomst.

Stop op leveringen

Voor de ziekenhuizen vol kwamen te liggen en de ernst van de situatie tot iedereen doordrong, waren de eerste economische gevolgen van het coronavirus in Europa al zichtbaar. Onderdelen voor de stofzuiger (made in China) kwamen niet meer aan en ook de vele Ali Express bestellingen bleven steken.

Op grotere schaal maakte de industrie zich zorgen: het Chinese Wuhan, waar de eerste grote uitbraak plaatsvond, is een knooppunt voor de auto-industrie en voor fabrikanten van geheugenchips.

Grote bedrijven als Honda, Nissan, General Motors, IBM en Honeywell produceren, assembleren en distribueren er hun producten. Per schip, trein en vrachtvliegtuig wordt alles de wereld ingestuurd: een van de oorzaken waarom het virus zich vanuit Wuhan zo snel verspreidde. En ook de reden waarom veel leveringen niet doorgingen.

Afhankelijkheid

Zowel het bedrijfsleven als consumenten voelen hun afhankelijkheid, in sommige gevallen zelfs van één enkele leverancier of distributiepunt. De auto-industrie is zo efficiënt geworden dat er geen materialen meer op voorraad worden gehouden. Er wordt gewerkt met ‘just in time delivery’, dus zonder buffer. Dan ligt je productielijn of werkplaats al snel stil.

Uit een recent onderzoek van EY, de Future Consumer Index blijkt dat 17% van de consumenten graag meer betaalt voor duurzame goederen. Deze groep (door EY 'Planet First' genoemd) koopt liever bij lokale of onafhankelijke merken. Van hen wil 59% straks, na corona, meer lokaal kopen.

Als redenen worden de CO₂-uitstoot en de behoefte aan meer transparantie in de hele productieketen genoemd. En 40% is bereid om meer te betalen. Bedrijven doen er goed aan om te gaan voldoen aan deze veranderende consumentenbehoeftes. Als ze veerkrachtig en flexibel zijn, lukt het ze om zich aan te passen. Aan dat aanpassend vermogen merk je hoe goed een bedrijf kan omgaan met risico’s. Ofwel: hoe schokbestendig een onderneming is.

Er zijn opvallende positieve en negatieve gevolgen van de coronacrisis als het gaat om bevoorrading en productieketens: 

Positief

Digitalisering
Digitalisering is versneld ingezet in branches die daarin niet voorop liepen, zoals de gezondheidszorg en het onderwijs. Maar ook in logistiek om zwakke plekken in bevoorradingsketens eerder in kaart te brengen.
Voorkeur voor lokaal
Consumenten krijgen een grotere voorkeur voor lokaal geproduceerd, vers voedsel en koken vaker zelf. Ook is er meer aandacht voor de herkomst van voedsel.
Genoeg verdienen
Burgers, ondernemingen en regeringen wereldwijd zijn gedwongen om na te denken over het zogeheten ‘sociaal contract’: wie helpt de meest kwetsbare groepen in tijden van nood? De overheid of de bedrijven? Wat is een leefbaar loon?
Kans om te verduurzamen
Voor het eerst in jaren ademden de inwoners van grote vervuilde steden in India weer schone lucht. Bij de ‘herstart’ van economieën kan er voorrang gegeven worden aan duurzame investeringen die de energietransitie (van fossiele brandstoffen naar schone) versnellen.

Negatief

Rem op handel
Naast internationale handelsoorlogen zoals die tussen de Verenigde Staten en China en politieke spanningen, bijvoorbeeld met Rusland en olieproducerende landen, zet het coronavirus een rem op internationale handel.
Arbeid
Miljoenen mensen wereldwijd verliezen hun baan. In het toerisme, de retail, entertainment, evenementenindustrie en de culturele sector is de nood hoog. Andersom zijn in de landbouw geen seizoenswerkers beschikbaar om de oogst binnen te halen vanwege reisbeperkingen, waardoor de gewassen soms wegrotten op het land.
Transport
Bederfelijke waar, zoals bloemen en fruit, kan niet zo snel als nodig is vervoerd worden vanwege extra grenscontroles en restricties bij (lucht)vrachtvervoer.
Complexe producten
Producten die worden gemaakt met onderdelen uit verschillende landen, kunnen niet snel of helemaal niet meer worden geproduceerd.

Klaar voor de toekomst

Schokbestendige bedrijven kijken kritisch naar hun productieproces en doen snel aanpassingen om in toekomst te kunnen blijven functioneren. De coronacrisis maakt sneller zichtbaar wie hier goed in is, en wie minder.

Bedrijven die hun bevoorrading en productiefaciliteiten internationaal spreiden zijn beter bestand tegen andere toekomstige gebeurtenissen. Zoals bijvoorbeeld natuurrampen, die door klimaatverandering vaker voor zullen komen dan vroeger. Daarom vindt Evi het belangrijk om haar portefeuilles te verduurzamen: zodat u duurzaam kunt investeren in de winnaars van morgen.

Evi's route naar de toekomst

Duurzaam beleggen gaat over hoe we denken dat de toekomst eruit gaat zien. Waar is op termijn het beste rendement te behalen? En wat is het beste rendement? Het hoogste, het meest duurzame of een combinatie van beide? In deze serie verkennen we Evi’s route naar de toekomst. Jouw mening telt, dus laat het ons weten als er zaken zijn waar je graag meer over wilt weten. Meer lezen? Duurzaam beleggen is ook op tijd voorsorteren of De W van Waardecreatie.

3.230.143.213