Kunnen wij je helpen?

Ja graag Nu niet

Hoe kunnen wij u helpen?

De chat is offline
  • Whatsapp +31203544545
  • Bel ons 0800 - 290 29 00
  • Maandag t/m vrijdag 08:30 - 21:00 uur

Erfenis ontvangen? Zo regel je de aangifte erfbelasting

Erfbelasting in 3 stappen: antieke camera en fotoalbum

Heb je een onlangs erfenis ontvangen? Dan komt er veel op je af in een moeilijke periode. De erfbelasting die je moet betalen kan vragen oproepen. Wanneer moet je die betalen? En hoe gaat dat in zijn werk? Evi staat voor je klaar en zet de stappen op een rij.

Wanneer moet ik aangifte doen?

Wanneer je aangifte van de erfbelasting moet doen, hangt af van de datum waarop je de erfenis krijgt. Zo kun je vanaf 1 maart 2020 aangifte doen over een erfenis die je hebt ontvangen in 2019. Als erfgenaam krijg je binnen vier maanden na het overlijden automatisch bericht van de Belastingdienst dat je aangifte moet doen. Als je erfgenaam heb je verschillende mogelijkheden voor het aanvaarden van een erfenis. In welke mate je een erfenis aanvaardt, bepaalt ook over welk bedrag je uiteindelijk belasting betaalt.  

Zijn er nog andere erfgenamen? Dan ontvangt meestal de partner of het oudste kind van de overledene een aangifteformulier. Vermoed je dat je aangifte moet doen, maar heb je geen bericht ontvangen? In dat geval kun je zelf het aangifteformulier opvragen bij de Belastingdienst of je aangifte van de erfbelasting digitaal regelen.

Erfbelasting betalen in 3 stappen
Erfbelasting betalen, doe je in drie stappen. Eerst bepaal je de waarde van de erfenis, daarna kun je aangifte doen. Vervolgens krijg je een aanslag van de Belastingdienst en kun je de erfbelasting betalen.   

1. Bepaal de waarde van je erfenis

De Belastingdienst kijkt bij het berekenen van de erfbelasting naar de waarde van de erfenis op de sterfdatum van de overledene. Je betaalt erfbelasting als de nettowaarde van de erfenis – minus schulden – hoger is dan de vrijstelling. Je betaalt dan belasting over het bedrag boven de vrijstelling. Hoe hoog die vrijstelling is, hangt af van je relatie tot de overledene. Voor de inboedel telt de economische waarde: het bedrag dat de hoogste bieder ervoor geeft. Dit is dus niet de verzekerde waarde.

Erf je een woning?
Dan geldt de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld. De verkoopprijs doet er dan niet toe. Erf je als kind de woning van je ouders? Dan heb je de optie om er zelf te gaan wonen, maar de meeste erfgenamen kiezen ervoor om de woning te verkopen. Voordat je dat doet, is het verstandig om na te gaan met welke kosten je dan te maken krijgt.

Als kind kun je de hypotheekrente op de geërfde woning namelijk niet aftrekken van de belasting. Daarnaast moet je in de tijd dat de woning te koop staat de gemeentelijke lasten, energie-, verzekerings- en onderhoudskosten ook gewoon betalen.

Erf je een onderneming?
Was de overledene ondernemer? Dan bepaalt de rechtsvorm van de onderneming hoe de afhandeling van de erfenis verloopt. Bij een eenmanszaak telt de gemaakte winst ook mee als erfenis en moet je hier ook belasting over betalen. Is de onderneming een bv? Dan draait de bv in theorie nog door. Als erfgenaam erf je dan de aandelen, waarover je erfbelasting moet betalen.

Maar als de onderneming veel waard is, kan dat voor problemen zorgen. Omdat je vaak geen geld uit de onderneming kunt halen, zonder dat je de voortgang van de onderneming in gevaar brengt. Een bedrijfsopvolgingsregeling is dan misschien een optie. Neem contact op met een fiscaal adviseur als je deze mogelijkheid overweegt.

Erf je een beleggingsportefeuille?
Dan geldt de waarde van de effecten op de laatste beursdag voor overlijden. Deze kun je opvragen bij de beleggingsinstelling.

2. Doe aangifte van de erfbelasting

Na het overlijden heb je acht maanden de tijd om aangifte te doen van de erfenis die je hebt ontvangen. Het kan voorkomen dat de waarde van de erfenis op dat moment nog niet helemaal duidelijk is. Bijvoorbeeld, omdat er veel erfgenamen zijn, of omdat er nog stukken van de boedel getaxeerd moeten worden. Toch moet je aangifte van de erfbelasting doen binnen acht maanden.

Blijkt de erfenis later meer waard? Dan kan de inspecteur van de Belastingdienst je een naheffing opleggen.  Als de werkelijke waarde van de erfenis lager is dan je hebt opgegeven, kun je een verzoek om teruggave van de overige waarde indienen.

Aftrekposten erfbelasting
Vergeet bij je aangifte niet om gebruik te maken van de aftrekposten op de erfbelasting. Sommige uitvaartkosten mag je namelijk aftrekken van de belasting zoals de kosten van de uitvaartdienst en rustplaats. Dekt een uitvaartverzekering een deel van de kosten? Dan kun je de kosten die niet worden gedekt door de verzekeringsmaatschappij, aftrekken van de erfbelasting. 

3. Betaal de erfbelasting

Meestal krijg je binnen drie maanden na aangifte een belastingaanslag. Je moet dan een bepaald percentage over je erfenis aan belasting betalen. Hoe hoog dat percentage is, hangt af van de waarde van de erfenis en je relatie tot de overledene. Eerder betaalde je ook belastingrente over de erfbelasting. De Belastingdienst rekent nu tijdelijk geen belastingrente als je een erfenis hebt ontvangen op of na 1 januari 2017.

Tarieven erfbelasting 2020

Waarde erfenis

Partner
(Pleeg- of stiefkind) 
Kind met een beperking

Kleinkinderen en
verdere afstammelingen

Overige erfgenamen
zoals een broer, zus of ouders

€ 0 - € 126.723

10%

18%

30%

€ 126.724 en meer

20%

36%

40%


Lukt het je niet om de erfbelasting te betalen op het moment dat je de aanslag ontvangt? Bijvoorbeeld, omdat de woning in de erfenis nog niet is verkocht? Dan kun je om uitstel van betaling vragen.

Je financiële doelen halen

Houd je na de erfbelasting een mooi bedrag over? Bedenk dan goed wat je met dit geld wil doen. Misschien droom je er wel van om eerder te stoppen met werken, een bijzondere reis te maken of groter te wonen. Je kunt het geld opzijzetten op een spaarrekening, maar door de lage spaarrente is de kans klein dat je vermogen hiervan groeit.

Je kunt dit bedrag ook beleggen. De kans is dan groter dat je op lange termijn een mooi vermogen opbouwt om die droomreis te maken of vervroegd met pensioen te gaan. Wil je weten hoe jij je erfenis kunt gebruiken om vermogen op te bouwen? Maak dan een afspraak met één Evi’s beleggingscoaches. 

Vraag Evi's Erfeniswijzer aan

Evi helpt u bij verschillende vragen die u hebt over een erfenis. U leest het in Evi's Erfeniswijzer.

Leestips van Evi