Beleggers schrikken niet van sombere inkoopmanagers en hoge werkloosheid

Beleggers-schrikken-niet

In het kort ziet de update van onze hoofdeconoom er als volgt uit: De Europese economie draait op 25% lager toerental. De Europese leiders komen met steunpakket en eventuele stijgende inflatie is van later zorg.

Belangrijke indicator van de economie

De economische verwachtingen van inkoopmanagers van Europese bedrijven zijn nog lager dan de eerste inschattingen. En die waren al laag. Dat bleek eind vorige week toen de Europese Markit PMI’s voor maart werden gepubliceerd. Deze gelden als een belangrijke indicator van de economie.

Voor de eurozone is de PMI voor de maakindustrie afgezwakt tot 44,5. Dat is ver onder het neutrale niveau van 50. In maart was dat nog 49,2. Bij de voorlopige cijfers voor maart gingen analisten uit van 44,8.

Voor de dienstensector waren de cijfers nog dramatischer. De PMI voor de dienstensector daalde in maart naar 26,4. In februari stond de index met 52,6 nog aan de positieve kant van de streep. Voor maart was een index van 28,4 verwacht.

Vooral de economieën van Spanje en Italië zijn in een vrije val geraakt met een realiteit die in beide landen wellicht nog nijpender is dan de PMI’s doen vermoeden: de enquête onder de inkoopmanagers gebeurde immers voordat de regeringen in die landen alle niet-essentiële ondernemingen stillegden.

Beleggers schrikken niet

Toch schrokken de financiële markten niet van de lage stand van de inkoopmanagersindex in Europa. Net zomin als dat ze schrokken van de 701.000 banen die in de Verenigde Staten in maart verloren gingen. Ook hier zijn de cijfers rooskleuriger dan de daadwerkelijke situatie. Zo hebben in de tweede en derde week van maart tien miljoen Amerikanen een aanvraag ingediend voor een werkloosheidsvergoeding. Het cijfer voor afgelopen week komt donderdag. De inschatting is dat 5 miljoen Amerikanen zich hebben gemeld voor een WW-uitkering.

In één maand tijd beschouwen beleggers een economische krimp van 5% tot 10% voor geheel 2020 als ‘normaal’. Er komt ook steeds meer bevestiging dat de (Europese) economie op dit moment op een 25% lager toerental draait dan gemiddeld.

Italië bemoedigend, VS zorgwekkend

We kunnen alleen maar herhalen - tot vervelens toe - dat twee factoren de uiteindelijke economische schade bepalen: de verdere verspreiding van het Covid-19-virus en de duur van de maatregelen die het sociale en economische leven platleggen.

In Italië (en ook wel Spanje) zijn er voor de verspreiding van het coronavirus een aantal bemoedigende signalen. Hoewel het traag gaat, lijkt de verspreiding in deze landen af te nemen. Maar we kijken met een bezorgde blik naar de Verenigde Staten waar Covid-19 in alle hevigheid toeslaat. In China is het opletten dat er geen tweede virusgolf uitbreekt nu het land geleidelijk weer opstart.

Chinese ervaring: hervatten economie gaat geleidelijk

De ervaring in China leert dat de herstart van de economie geleidelijk gebeurt. Ondernemingen en consumenten blijven voorzichtig. Met name de dienstensectoren hebben daar last van, omdat ‘menselijk contact’ daar vaak centraal staat. Dat is evident, omdat ‘social distancing’ inmiddels stevig is ingeprent.

Zelfs als de economie zich vanaf het derde kwartaal herpakt dan duurt het wellicht minstens tot medio 2021 voordat het economisch volume wereldwijd weer op peil is. In de tussentijd moeten de ondersteunende overheidsmaatregelen voldoende financiële zuurstof blijven leveren.

In de eurozone gaan de discussies over overheidssteun niet van een leien dakje. De oude tegenstellingen tussen noordelijk en zuidelijk Europa woeden weer volop. Deze week zullen staats- en regeringsleiders naar verwachting met een gezamenlijk steunpakket voor de zwaarst getroffen landen (Italië, Spanje, Portugal) komen. Dat zal een typisch Europees compromis worden: de oplossing is niet optimaal, maar kan wel de politieke eenheid bewaren.

Inflatie niet eerste zorg

Op langere termijn kan inflatie in de VS, maar ook in Europa, weer meer op de voorgrond treden. De ruimte beschikking over kapitaal kan tot inflatie leiden.

Het is moeilijk in te denken dat het ruime begrotingsbeleid van overheden snel wordt teruggeschroefd. Denk maar aan het maatschappelijke ongenoegen tegen een zuinig begrotingsbeleid dat al vóór de coronacrisis groeide, met name in Europa. Daarnaast is moeilijk in te zien dat centrale banken snel enige verkrapping van hun geldbeleid inzetten. De economie kan niet snel van het zuurstof worden afgehaald zonder weer in de problemen te komen.

Maar daarnaast zullen bedrijven en consumenten wellicht nog geruime tijd voorzichtig blijven met besteden. Dat kan een eventuele oplopende inflatie onder de duim houden. De toekomst wijst uit welke krachten overheersen en winnen. Eerst maar eens Covid-19 overwinnen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

44.200.82.149