Hoe beleggen helpt om CO₂-uitstoot te verminderen

Duurzaam investeren met Evi van Lanschot

Wist u dat u door te beleggen bij Evi bijdraagt aan het verminderen van de CO₂-uitstoot? In de serie ‘Duurzaamheid in de diepte’ vertellen we u meer over hoe duurzaam beleggen is verweven in onze Evi Fondsen. En waarom we dit zo belangrijk vinden. Dit keer over het meten van CO₂-uitstoot en de klimaatdoelstellingen. 

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord van Parijs dateert alweer van 2015. In dit akkoord beloofden 195 landen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en zo de opwarming van de aarde en de klimaatverandering te vertragen. Op de lange termijn moet zo de stijging van de wereldwijde temperatuur beperkt blijven tot maximaal 2°C in 2050. Bijzonder aan het akkoord is dat eens per vijf jaar de doelstellingen opnieuw worden bekeken en getoetst aan de wetenschappelijke kennis over klimaatverandering van dat moment. Waar nodig worden ze vervolgens bijgesteld.

Voetafdruk, ook als bedrijf

In Nederland stoten we momenteel per persoon per jaar nog gemiddeld negen ton (9000 kilo) CO₂ uit. Bij bedrijven is dat getal nog vele malen hoger. Daarom is het bijhouden van een CO₂-voetafdruk belangrijk. Zo meten we de voetafdruk van Van Lanschot Kempen - waar Evi onderdeel van is - als bedrijf, maar ook de voetafdruk van alle beleggingen voor onze klanten. Ons langetermijn doel is om alle activiteiten, dus ook die van Evi, in 2050 klimaatneutraal uit te voeren. Door deze metingen weten we bijvoorbeeld dat in 2020 de CO₂-voetafdruk van Van Lanschot Kempen kleiner is geworden.

Beleggen en CO₂-uitstoot: een vaste relatie

Was CO₂-uitstoot een aantal jaren geleden nog iets waar grote bedrijven zich niet echt druk om maakten, nu is het een speerpunt aan het worden. Dat heeft een paar oorzaken. Strengere wet- en regelgeving is er een van: vanaf 2021 betaalt de Nederlandse industrie een CO₂-belasting.

Reputatierisico is een andere. Consumenten en maatschappelijke organisaties worden kritischer en verlangen van bedrijven dat ze milieuvriendelijk produceren. Beleggers tenslotte, hebben een financiële pet op: bedrijven met een lagere CO₂-voetafdruk hoeven straks minder te investeren om de klimaatdoelen te halen. Ze kunnen dus meer investeren in groei of andere bedrijfsdoelen. En dus zijn er grotere rendementskansen voor bedrijven die investeren in producten en diensten die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (de SDG's) en die minder CO₂ uitstoten dan de concurrentie.

Kapitalisme kan duurzaam

Willem Schramade is bedrijfseconoom en voormalig aandelenanalist. Hij schreef het boek Duurzaam kapitalisme waarin hij pleit voor een bredere definitie van waarde en stelt dat je als particuliere belegger je kapitaal kunt inzetten om de wereld duurzamer te maken. Schramade: ‘Het is goed als beleggen weer echt investeren wordt: waar geloof je in? Als niemand meer in hele vervuilende bedrijven met een hoge CO₂-uitstoot wil beleggen, dan maak je het die ondernemingen wel lastiger natuurlijk.

Je kunt als belegger bedrijven aansporen om het beter te gaan doen, maar dat gebeurt helaas niet bij alle beleggingsfondsen. Je er goed in verdiepen en aandringen op transparantie, dat zijn zaken die je ook als particulier kunt bijdragen. Ik vind het juist in traditionele sectoren en producten als olie en aluminium lonen om te kijken naar wie er echt aan het verbeteren zijn. Greenwashing (je als bedrijf duurzamer voordoen dan je echt bent) blijft een probleem, dus de strengere duurzaamheidswetgeving die nu is ingevoerd vind ik een welkom steuntje in de rug.’ 

Wat doet Evi?

Het verduurzamen van onze Evi Fondsen is een complex proces. Daarbij gaan we steeds een stap verder. Productmanager beleggen Remment-Jan Bakker: ‘Er komt meer en meer data beschikbaar. We hebben de ambitie om de CO₂-uitstoot van alle beleggingen bij te houden. Maar het is nog niet zo ver dat we op alle onderdelen van de portefeuille een getal kunnen plakken. Om goed te kunnen vergelijken moeten daar de komende jaren flinke stappen worden gezet. Door ons, maar vooral door onafhankelijke bureaus die meten en die data beschikbaar stellen.’

In de algemene voorwaarden hebben we inmiddels wel een belangrijke plek ingeruimd voor duurzaam beleggen. Daar staat nadrukkelijk in dat Evi Fondsen investeren in bedrijven die rekening houden met mens, milieu en goed bestuur. Dit doen we niet alleen door bepaalde beleggingscategorieën uit te sluiten, maar ook door engagement: kritische gesprekken met bedrijven, bijvoorbeeld over minder CO₂-uitstoot.

Bedrijven met een sterke focus op duurzaamheid presteren zoals gezegd beter, en zijn daarom maatschappelijk en financieel een betere investering. Zo weet u zeker dat we uw geld op een goede manier aan het werk zetten én draagt u met uw beleggingen bij aan een lagere CO₂-uitstoot.

Luisteren en verder lezen

Wilt u meer weten over hoe financieel rendement en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan? Luister dan ook naar deze twee podcasts:
In Podje Duurzaam - Beleggen in SDGs of duurzame ontwikkelingsdoele‪n‬‬‬‬‬‬ praat Maarten van der Pas met Ton Cremers en Ruud van de Ven van Van Lanschot Kempen over hoe financieel rendement en duurzaamheid samen kunnen gaan.
In Hoe Van Lanschot zijn CO₂-uitstoot verlaagt praat Sander Boleij, manager duurzaamheid bij Van Lanschot Kempen met podcastmaker Marnix Kluiters: ‘De CO₂-uitstoot moet de komende vijf à tien jaar zeker naar beneden. In 2050 moeten we bij 0 zijn, dat betekent dat we nog dertig jaar hebben. Ik verwacht dat de rol van de wetgever verder gaat toenemen, mensen worden straks verplicht om een bijdrage te leveren.’

3.215.186.30