Verandering box 3 uitgesteld

Box 3 belasting veranderingen

De geplande verandering van de manier waarop je vermogen wordt belast is uitgesteld. Nu betaal je nog één belastingtarief over je spaargeld en je beleggingen. Dat wordt straks anders. Op welke manier? Dat wordt nu bekeken. Evi legt uit wat er nu al bekend is. En welk effect dit heeft op jouw vermogensopbouw.

Heffing op rendement uit sparen en beleggen

Al langere tijd wil het kabinet dat de belastingheffing op je vermogen beter aansluit op het rendement dat je als spaarder of belegger werkelijk behaalt. In het huidige systeem van heffing - de vermogensrendementsheffing – is er geen onderscheid tussen rendement uit sparen en beleggen. Een nieuwe belastingheffing wél, zo was de bedoeling. Zo’n nieuwe aanpak zou eerlijker uitpakken voor spaarders die maar weinig rendement behalen maar wel belasting betalen. In 2022 zou de belastingheffing daarom flink op de schop gaan. Kern van het voorstel: een onderscheid in belastingheffing over het soort vermogen. Uitgaande van een laag rendement (0.09%) voor spaarders en een hoger rendement (5,33%) voor beleggers. De aangekondigde plannen worden toch niet verder uitgewerkt; er zijn te veel nadelige effecten voor – vooral – kleine beleggers. Dat bleek na bestudering van de plannen door beleggers en belangenorganisaties.

Huidige belastingheffing box 3

Het voorgestelde plan blijkt geen goed alternatief voor de huidige heffing. Het voorstel is bijzonder nadelig voor mensen met een ander vermogen dan spaargeld. Zoals mensen die actief bezig zijn hun financiële oudedagsvoorziening te organiseren via een verantwoorde beleggingsmix.

In box 3 wordt nu niet het werkelijke behaalde rendement belast, in plaats daarvan wordt uitgegaan van een verondersteld (forfaitair) rendement voor de belastingheffing. Hoeveel vermogen je hebt, bepaalt met welk verondersteld rendement de Belastingdienst rekent. Deze zijn voor spaargeld en rendement op beleggingen gelijk. De nadelen zijn bekend: door de historisch lage rente betalen spaarders boven de vrijstelling inkomstenbelasting over een forfaitair rendement dat ze niet hebben behaald.

Risicovoller beleggen ongewenst

Het nieuwe plan moest dit veranderen, maar gaat nu niet door. De plannen pakten voor spaarders beter uit, maar veel beleggers zouden zwaarder worden belast. Vooral beleggers met een defensieve portefeuille met een laag verwacht risico en rendement. De beoogde heffing was gebaseerd op een verondersteld (forfaitair) rendement van ruim 5 procent. Een rendement dat in werkelijkheid niet haalbaar is met een defensieve portefeuille waardoor het defensief beleggen wel heel onaantrekkelijk wordt.

De Autoriteit Financiële markten (AFM) trok in maart aan de bel, de toezichthouder vreest dat beleggers straks risicovoller gaan beleggen. Dit om de hoge belastingheffing te compenseren. Beginnende beleggers raken door de hoge belastingtarieven bovendien ontmoedigd om met beleggen te gaan starten, zo verwacht de AFM.

Uitstel, geen afstel

Het voor 2022 aangekondigde voorstel wordt dus niet ingevoerd. Maar dat betekent niet dat er geen hervorming komt. Het gaat om uitstel van aanpassingen van de belastingheffing, niet van afstel. De Hoge Raad heeft in september 2019 bepaald dat de wetgever moet zorgen dat de Box -3 heffing aansluit bij de rendementen die daadwerkelijk behaald kunnen worden. Het Ministerie van Financiën heeft laten weten op Prinsjesdag een nieuw plan te presenteren om de belastingheffing in box 3 te veranderen.

Blik op je portefeuille

De uitgangspunten van een nieuw plan blijven naar verwachting hetzelfde. De belasting in box 3 moet aansluiten op het werkelijk te behalen rendement. Spaarders die maar beperkt rendement kunnen halen moeten worden ontzien. Beleggers zullen in een nieuw plan naar verwachting meer belasting betalen dan spaarders. Betekent dit dat je op een andere manier moet gaan beleggen? Of gaan sparen. Niet per se. Door de inflatie ga je er in koopkracht op achteruit als je spaart tegen de huidige lage rente van rond de 0%. Als je belegt en je beleggingen een positief rendement opleveren, kun je die inflatie nog compenseren.

Wil je vermogen opbouwen op lange termijn. Dan kan beleggen een beter alternatief zijn dan sparen. Beleggen vergroot de kans op een hoger rendement. Zodat je straks na aftrek van de belasting en inflatie een aantrekkelijk vermogen kan overhouden. Risico is er natuurlijk ook. Door koersschommelingen kunnen je beleggingen minder waard worden. Een lange beleggingshorizon en een goede spreiding helpen om het risico te verlagen. 

Beleggingsportefeuille kan beter

Hoe de plannen straks ook uitpakken, het is slim om je beleggingen zo te kiezen dat er een goede verhouding tussen risico en rendement ontstaat. Dan heb je kans op een zo hoog mogelijk rendement tegen een voor jou aanvaardbaar risico. Hoe eerder je begint, hoe langer je je vermogen aan het werk kunt zetten. Je hebt dan genoeg tijd om eventuele schokken op te vangen en om te profiteren van de uitschieters. De aangekondigde nieuwe belastingplannen zijn dan ook een goede reden om eens kritisch te kijken naar de risicospreiding binnen je beleggingsportefeuille. Een goed gespreide portefeuille, maakt de kans op rendement groter.

Ben je benieuwd naar wat beleggen je kan opleveren? Bereken het met Evi’s Vermogensgroeitool. Wil je liever persoonlijk advies? Maak dan een afspraak met één van onze beleggingscoaches.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64