Zo maakt uw vermogen het verschil

Florentine Hanlo is verantwoordelijk voor het Private Client Solutions team bij Van Lanschot Kempen. Met haar team werkt ze aan de invulling van de Evi beleggingsfondsen. We vragen haar hoe de Evi-beleggingen een positieve impact hebben.

Hoe selecteren jullie beleggingsfondsen voor Evi?

‘De uitgangspunten van Evi zijn de basis voor het selectieproces van beleggingsfondsen. Evi richt zich op het behoud en de opbouw van vermogen op een duurzame manier. Het gaat daarbij zowel om financieel als maatschappelijk rendement, een elkaar versterkende combinatie. Financieel rendement beslaat vooral de verhouding tussen risico en rendement. Niet-financieel is de kant van duurzaamheid, ofwel de sociale, milieu en bestuurlijke aspecten van de bedrijven en fondsen waar in belegd wordt. De combinatie van beide is bepalend voor de samenstelling van de Evi beleggingsfondsen.’

Waar let je vooral op als het gaat om duurzaamheid?

‘We dragen positief bij aan met name een drietal thema’s. Dat zijn klimaat en biodiversiteit, slimme en circulaire economie en langer gezond leven. Deze thema’s corresponderen ook met de Sustainable Development Goals zoals die zijn geformuleerd door de Verenigde Naties (SDG’s). Vóór een belegging wordt opgenomen in een Evi beleggingsfonds, toetsen wij of de belegging bijdraagt aan één van deze drie doelstellingen. Evi creëert hiermee duurzame waarde, want uiteraard dragen deze beleggingen ook bij aan de algemene doelstelling van behoud en opbouw van vermogen.’

Hoe kunnen Evi-klanten zien waar ze in beleggen?

‘Wij vinden het belangrijk dat Evi klanten begrijpen waar ze in beleggen en dat zij kunnen zien welke impact ze hebben met hun Evi beleggingsfonds, daar besteden we veel tijd aan. In welk specifiek bedrijf beleg ik en waarom is dit bedrijf opgenomen in de portefeuille? Hoeveel beleggen we in een specifieke sectoren of landen? Dit was ook actueel toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. We proberen ons werk concreet en tastbaar te maken door ondernemingen uit te lichten, zoals een bedrijf in een Evi beleggingsfonds dat windparken ontwikkelt. Daarbij laten we het liefst ook zien welke ontwikkeling een bedrijf doormaakt en hoe snel of langzaam dat gaat. We vertellen hier regelmatig over in onze maandupdate in het PDF.’

Kan je iets meer vertellen over CO₂-reductie in de Evi-fondsen?

‘Met de Evi Fondsen verminderen wij aantoonbaar de CO₂-uitstoot en zo maakt het vermogen van onze klanten dus echt het verschil. Inmiddels kunnen we de ontwikkeling goed laten zien op basis van data en is zichtbaar de uitstoot bij de Evi beleggingsfondsen lager is dan gemiddeld in de markt. Dat realiseren we bijvoorbeeld door te beleggen in positieve impactfondsen. Hiermee vermijden we niet alleen kwalijke zaken, maar werken we ook actief aan verbetering zoals het klimaat. De bedrijven in de aandelenfondsen waar in belegd wordt, maken bijvoorbeeld zonnepanelen, de technologie voor zonnepanelen, of dragen op een andere manier bij aan de energietransitie.’

grafiek co2

Volgen jullie zelf alle duurzame beleggingsontwikkelingen op de voet?

‘Wij zien veel ontwikkelingen in het aanbod van duurzame beleggingen. Als wij met duurzame fondsmanagers praten, merk je dat er veel passie is om het financiële en maatschappelijke rendement te combineren. Deze gaan ook hand in hand, want het toekomstperspectief is voor duurzame bedrijven gunstiger dan voor niet-duurzame bedrijven. Het aanbod van duurzame beleggingsfondsen groeit en verandert snel, we volgen het op de voet. Of fondsmanagers hun doelstellingen ook behalen kunnen we steeds beter en uniform bijhouden. CO₂-uitstoot of -vermindering kun je tegenwoordig goed meten. Met als voordeel dat je beter de ontwikkeling aan kunt tonen. Maar er blijft werk te doen; bijdragen aan biodiversiteit is ook erg belangrijk, maar hoe meet je dat?’

Hoe combineer je passief met actief beleggen?

‘We zetten de actieve tracking error, ofwel de hoeveelheid risico die we nemen, binnen de Evi beleggingsfondsen zorgvuldig in om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. We combineren bewust actieve fondsen met passieve fondsen die een specifieke duurzame index volgen. De passieve fondsen zorgen voor een goed gespreide basisportefeuille tegen lage kosten. De actieve fondsen maken het verschil met extra rendement en hebben een belangrijke rol bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Ben je zelf bewuster gaan leven en misschien ook gaan beleggen?

‘Ik ben voor mijn eigen beleggingen meegegroeid met de Van Lanschot Kempen filosofie, met als gevolg dat ik steeds duurzamer investeer. Ik beleg bij Evi, ook voor onze kinderen. Thuis doen we zoveel mogelijk; ik rijd sinds een tijdje 100% elektrisch en dat voelt wel beter als je in de stad woont. Opladen lukt ook beter dan gedacht! Verder wonen we in een appartement en zijn daardoor geen grootverbruikers van energie. En voor mijn werk is eigenlijk alles in Nederland, dus reizen is minimaal.’

Passief en actief combineren

Deze manier van beleggen houdt in dat de basis van de Evi beleggingsfondsen wordt ingevuld met passieve beleggingen. Daarvan zijn de kosten laag. Daaromheen wordt gekozen voor aanvullende actieve fondsen, de satellieten. Die worden geselecteerd op specifieke thema’s. Bij Evi zijn dat de SDG’s 7, 14 en 15 (klimaat en biodiversiteit), 12 en 8 (slimme en circulaire economie) en 3 (langer gezonder leven). Het voordeel van deze strategie is een optimale spreiding van risico én het beperken van kosten.

Dit zijn de thema’s waarmee we samen met uw vermogen het verschil willen maken. Met focus om op langere termijn positieve financiële en niet-financiële waarde te creëren. Het beste van twee werelden.

Meer weten? Maak een afspraak

3.215.186.30